Kurateringer

MIRROR - Pakhusgalleriet, Nyk. Sj. 2020

MIRROR- Pakhusgalleriet Nykøbing Sj. 2020 - Maleri til venstre Hanne Nielsen Kjærsgaard, installation og tuftet værk Gitte Svendsen, maleri bagest Hanne Helms

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

MIRROR- Pakhusgalleriet Nykøbing Sj. 2020 - Maleri Hanne Helms, lysskulpturer Christina Augustesen

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

MIRROR- Pakhusgalleriet Nykøbing Sj. 2020 - Maleri (venstre) Hanne Nielsen Kjærsgaard, skulptur på repos Mette Sandfær, dagslysskulptur (gulv) Christina Augustensen, Maleri (højre) Hanne Helms

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

MIRROR- Pakhusgalleriet Nykøbing Sj. 2020 - Maleri på væg (venstre) og gulv Renate Borgen,

tuftet værk Gitte Svendsen, maleri væg (højre) Hanne Nielsen Kjærsgaard, lysværk væg Christina Augustensen, skulpturer Mette Sandfær

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

MIRROR- Pakhusgalleriet Nykøbing Sj. 2020 - Video Christina Maj Lundqvist, maleri Lis Bramsen, Tufted værk Gitte Svendsen

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen


MIRROR- Pakhusgalleriet Nykøbing Sj. 2020 - Maleri på væg Hanne Helms, skulpturer Mette Sandfær

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen


ECHO - Gjethuset, Frederiksværk, 2020

ECHO- Gjethuset, Frederiksværk 2020. Skulptur gulv til venstre hanne G, portal i midten hanne Helms, installation på væg og gulv bagest Gitte Svendsen, relief til højre Mette sandfær

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

ECHO - Gjethuset, Frederiksværk 2020. Installation gulv og væg Gitte Svendsen

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

ECHO - Gjethuset, Frederiksværk 2020. Maleri væg til venstre Hanne Nielsen Kjærsgaard, portal Hanne Helms, Installation bagest Gitte Svendsen

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

ECHO - Gjethuset, Frederiksværk 2020. Mobile Ninna Bohn Pedersen, relief på væg mette Sandfær

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

ECHO - Gjethuset, Frederiksværk 2020. Skulpturer i forgrund Hanne G, installation i baggrund Gitte Svendsen, mobile og video Ninna Bohn Pedersen

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

[REE-FLEKS] - Ikast Kunstpakhus, 2018

[REE-FLEKS] - Ikast Kunstpakhus 2018, skulptur hængende Hanne G, skulpturer på gulv Mette Sandfær, Lysskulptur Christina Augustensen, Maleri hanne Nielsen Kjærsgaard

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

[REE-FLEX] - Ikast Kunstpakhus 2018,Maleri på væg Hanne Helms, installation til højre Gitte Svendsen

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

[REE-FLEKS] - Ikast Kunstpakhus 2018, Hanne Helms, vægmaleri, Gitte Svendsen, skulptur/installation, maleri Hanne Nielsen Kjærsgaard

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

[REE-FLEKS] - Ikast Kunstpakhus, Hanne Nielsen Kjærsgaard, maleri - Hanne Helms, vægmaleri, Gitte Svendsen, skulptur/installation bagest, Ninna Bohn Pedersen installation forrest, lysskulptur Christina Augustensen.

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

[REE-FLEKS] - Ikast Kunstpakhus 2018, Mette Sandfær vægobjekter, Christina Augustesen, lysskulptur

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen

[REE-FLEKS] - Ikast Kunstpakhus 2018, Lysskulpturer Christina Augustensen, hængende skulptur hanne G

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen[REE-FLEKS] - Ikast Kuntpakhus 2018, Nina Bruun Pedersen, video/installation - Hanne Nielsen Kjærsgaard, maleri - Mette Sandfær, skulptur -  Hanne Helms, maleri

Gruppeudstilling kurateret af Hanne Helms, Hanne Nielsen Kjærsgaard og Renate Borgen